تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

یکشنبه 2 تیر‌ماه سال 1387
تبریک

 

حذف تیم هلند را به تمامی طرفداران فرانسه تبریک میگوییم. امیدواریم با حذف ایتالیا توسط قهرمان این دوره (اسپانیا*) انتقام فرانسه به طور کامل گرفته شود.

* پیش بینی قهرمانی اسپانیا از پیش صورت گرفته بود ، آگاهانی مثل یادداشت های زیرزمینی احمق شاهد هستند.

 


Powered by BlogSky.com


where is that?