تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

پنج‌شنبه 24 آبان‌ماه سال 1386
بمباران اتمی ضامن دار و صورت پوشیده/سه خط کوتاه بی معنی در مورد

نه این که قرار باشد برای دموکراسی زوری خاورمیانه‌ای یانکی‌ها فریاد بزنم، ولی دقیقاً چرا همه تقصیر را روی گردن حمله‌ی نظامی می‌اندازند؟ اگر اعتقاد دارید که تمام این بمب‌گذاری‌ها کار آمریکاست که خب آلت+F4 را بزنید. ولی اگر نه به نظرتان عجیب نیست که در مورد این وحشی‌هایی که این همه آدم می‌کشند کسی صحبت نمی‌کند و همه تقصیرها می‌افتد گردن آن یکی وحشی که در تیمارستان را باز کرد. به نظرم می‌اید که این مساله اصلاً رنگی از حمایت از جهان سومی‌ها ندارد. آن‌ها، یعنی یک عده جهان سومی عرب مثل خودمان، خودشان وحشی هستند و آنی که قلاده‌ی صدام را از گردنشان برداشته مقصر است، نه خودشان!

انگار که این همه خون‌ریزی طبیعی است و فقط چون آمریکا از ۳۰۰۰۰-۴۰۰۰۰ نفر در سال آن را به ۷۰۰۰۰۰-۸۰۰۰۰۰ نفر رسانده است گناه‌کار است. وگرنه کسی در خشونت مرد پرنفرت کلاشینکف به دست عراقی شک ندارد.

نگرش انتقادی رادیکال باید بتواند به صورت همزمان چنی و مقتدی صدر را زیر سلطه ببرد، وگرنه از ترس امپریالیسم به فاشیسم پناه بردن، حالا مدت‌ها است که به صورت یکی از صور رمانتیسیسم قرن نوزدهمی تصویر شده است. همان طور که هیتلر هم همین طور است.


Powered by BlogSky.com


where is that?