تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

پنج‌شنبه 26 مهر‌ماه سال 1386
The answer my friend, is blowin in the wind
1. چه علاقه ای است که به خودتخریبی داریم؟ این همه حرف های قربانی سرنوشت و جوان ناکام اصولا باید آدمهای چهارده ساله باشد نه ما. مگر نه که ما باید کمی بزرگ تر باشیم؟ منظور از ما، همه ی ما است. این اسطوره ی موفقیت اگر شکسته شود خیلی خوب است اما قرار است لذت جای آن بنشیند، نه غر زدن مداوم.

2. این چیزها چطوری مد می شوند؟ مثلا یک ساندویچی چرکی لجن یکهو این همه مشتری جذب میکند؟ به خصوص این نشاط توی ستارخان با اون ساندویچ تخمیش.

3. چرا نظرات حسین درخشان یک شبه تغییر کرد؟ یا او از این حرف هایش خجالت می کشد؟

4. چرا صریح گفتن حرف ها سخت است؟ باید راحت تر باشد از دروغ گفتن. چون دروغ گفتن آدم را بدجوری به گه خوری می اندازد و آدم آرزو می کند کاش همان چند ماه پیش راستش را گفته بود. ولی برای دفعه دهم هم که باشد، آدم همان اشتباه اولی را تکرار می کند و هی به خالی بستن ادامه می دهد.

5. این فرم هنری داستان در داستان که یک نفر یک داستان می نویسد و بعد زندگی خودش و داستانش در هم گره می خورند یعنی چی؟ اصلا از کجا آمد؟ چرا این همه زیاده؟ ریشه اش کجاست؟ این inland empire را ما هیچی نفهمیدیم. علاوه بر nتفیلم دیگه. قصه ها هم که دیگه هیچی. کار این ماجرا به جایی رسیده که اون یارو مستور هم از این تکنیک ها میزنه.

Powered by BlogSky.com


where is that?