تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

شنبه 3 شهریور‌ماه سال 1386
خواستگاری از پروژه دلبخواهی است
دقیقا سیزده ساعت دیگر بنده دفاع از پیشنهاد پروژه دارم. میان توصیه های دو استادم گیر کرده ام که یکی میگوید بیخیال و یکی من را از جهنمی که سر دفاع است میترساند. کلا بهترین دلیل برای تخمی بودن نظام آموزشی همین است. اینجا نه بیقانونی حاکم است نه قانون. یک «چیز» هشتلهفت همینطوری هست که هم وجود دارد و هم ندارد. همه چیز بستگی دارد به غلیانات درونی شش هفت نفر هیات علمی. پارسال، دفاع هایی که در ماه رمضان بودند حتی زودتر از زمان موعود(که بیسابقه است) تمام شدند و از آن مفلوکهایی که دو روز قبل از آن دفاع کرده بودند، دو نفرشان «رد» شدند(پروژه و ردی که می دانید یعنی چه). از بیقانونی قانون بدتر، واقعاً قانون دلبخواهی است.
بگذریم که ریشه همین دفاع از پروژه، پوشاندن عیب همان استادهایی است که گاهی حتی یادشان می رود که دفاع از پروژه دارند.
این منبع الهام برای نوشته بالا را هم بخوانید:

وضعیت اضطراری و امر دلبخواهی


http://www.rokhdaad.com/yaddasht-d.php?id=174

پ.ن: یک آدم بامرام نیست که به من کمک کند تا مطالب این وبلاگ را به وردپرس انتقال بدهم و یک کد auto direct در این وبلاگ نصب کند و کمی در مورد فید و rss و اینها به من کمک کند؟ اطلاعات کامپیوتری هم در مورد ادا اطوارهای جدید اینترنت، تولید شده بعد از مهر پارسال، خیلی کم است.

Powered by BlogSky.com


where is that?