تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

سه‌شنبه 16 مرداد‌ماه سال 1386
این نوشته کنایه آمیز نیست/توقیف شرق
شرق توقیف شد و 270 نفر در کرج دستگیر شدند. در google reader از 27 آیتم، 20 آیتم مربوط به این بود. واقعاً برای چه کسی مهم است؟ آیا بیکاری چند صد روزنامه نگار مهم تر از اخراج فله ای کارگران افغان است؟ از دستگیری دانشجویان امیرکبیر مهم تر بود؟ از گرم شدن زمین مهم تر بود؟
اگر این اعتراض ها یک ارجاع نمادین به وضعیت فعلی است، این همه بیواسطه صحبت کردن در مورد بیکاری ها و از آن مهمتر از تعطیلی یک بنگاه اقتصادی و وضعیت مادران دستگیرشدگان کرجی و غیر از این چه توجیهی دارد؟
این کلامی که سانسور شد، صدای من نبود. آرزوی من هم نبود. من هیچ وقت دلم نمی خواهد به کنسرت بروم. ترجیح می دهم الان خودخواه باشم. صدای من مدت ها است که خفه شده. صدای من را هر که خفه می کند، امروز هم دستگیر میشود و هم دستگیر میکند. هم توقیف می شود و هم توقیف می کند. این ها مشکل من نیست. مشکل آدمهای مثل من نیست. از شرق خواندن احساس تنهایی میکردم. از نشنیده شدن صدایم خفه می شدم. ترجیح می دهم مثل چند تک نفر دیگر آخرین کسانی باشم که نماینده خودم باشم و نماینده همه کسانی که شنیده نمی شوند. صدای همه آنهایی که در چنگ بنگاه های اقتصادی و سیاست های عدم کنترل جمعیت هستند. صدای خودم که الان شنیده می شوم، بلند و رسا. و اکوی صدایم هورا شده است، ولی انگار حرفهایم برعکس شنیده میشوند. اینجا رادیوی خودم است، نه بنگاه رکن چهارم دموکراسی.

Powered by BlogSky.com


where is that?