تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

دوشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1386
مهر هفتم شکسته شد/برگمان مرد. و آنتونیونی هم روش

یک غول دیگر هم مرد. از نسل بزرگان سینمای دهه شصت اروپا فقط گدار و آنتونیونی باقی مانده اند و فقط گدار گویا هنوز فیلم می سازد. برگمان بین این نسل منزوی ترین و شخصی ترینشان بود.

سه شنبه: اوضاع عجیب خرتوخره. آنتونیونی هم مرد. حالا دیگه از نسل بزرگان سینمای دهه شصت فقط گدار مانده. دوتا در یک هفته. چه شود!پ.ن: باید بیشتر مواظب خودم باشم.


Powered by BlogSky.com


where is that?