تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

دوشنبه 21 خرداد‌ماه سال 1386
جهانی دیگر ممکن نیست/سه خط در مورد اورتگا

ماجرای سفر اورتگا به تهران و سخنرانی اش در دانشگاه تهران، مشکل پوپولیسم یا بی اخلاقی نیست. تا زمانی که اینترناسیونالیسمی نباشد، هیچ دولتی دلش برای دیگران نمی سوزد. مبارزه رادیکال، نه علیه دولت آمریکا یا دولت کریمه که علیه دولت است. مبارزه غیر رادیکال هم بازار حخیریه برگزار کردن است. حد وسطی وجود ندارد.  تضاد دولت-ملت همان تضاد بورژوا-پرولتاریا است که حالا آن قدر بزرگ شده که تضاد دومی را در خودش بلعیده. هیچ حزب و دولتی رهایی بخش نیست و جهانی دیگر را ممکن نمی سازد. نبرد را در جای دیگری دنبال کنید.در خیالتان!


Powered by BlogSky.com


where is that?