تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

یکشنبه 6 خرداد‌ماه سال 1386
گفتست که تو در چنگ منی، من ساختمت چون از نظرم
اینترنت بعد از سه هفته دوباره اتصال یافت. این بار هیچ لذتی ندارد. نظام سلطه حتی در لش کاری ها و بی عرضگی هایش هم خودش را گسترش می دهد: صدها نفر در خوابگاه فقط به سیستم وایرلس قطع شده فکر می کنند. در یکی از حادترین دوران معاصر، حتی رادیکال ترین ها هم باید نیم ساعتی را صرف زر زدن در مورد وایرلس کنند. اگر کسی داناتر بود می فهمید که به جای نشان دادن فیلمی در مورد "ارگاسم شبانه" بعد از دیدن فیلم به مناسبت هفته خوابگاه ها، بسی.ج راه های راحت تری هم برای کنترل اذهان و در چنگ داشتن قلب ها و مغزها می تواند پیدا کند.
نظامی که حتی حفره ها و جاهای خالی و نابجایی هایش هم آن را تقویت می کند، بیش از هر نظامی شایسته بقا است. شایسته بقا، نه شایسته پرستش!

Powered by BlogSky.com


where is that?