تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

دوشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1386
finally alone in the crowd
الان کیبورد را گذاشته ام روی شکمم و دارم تایپ می کنم. داخل اتاق ها صاحب اینترنت شده ایم. در این خراب شده بالاخره چیزی پیدا شد که کمی من را یاد خانه بیندازد. حالا می شود کمی با خود تنها بود. چه باک اگر محدوده ات از مساحت یک تخت بیشتر نباشد.

Powered by BlogSky.com


where is that?