تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

شنبه 7 بهمن‌ماه سال 1385
عریضه خالی نباشد فعلا

آلمودوار و وودی آلن

فیلمهای آلمودوار تنها فرقی که با انبوه فیلمهای زنانه سینمای غیرمستقل آمریکا(عنوانی در برابر ترکیب مهوع  "سینمای هالیوودی" ساخته صداوسیما) مثل هرجایی جز اینجا، زنان کوچک، فریدا، آب تیره و بقیه دارند این است که برای زنها ساخته نشده­اند. برای همین هم هست که هیچ وقت آلمودوار علی الخصوص در این مرز درافشان، با اینهمه بار ملودراماتیک آثارش، جای وودی آلن را نمیتواند بگیرد که انگار برای ما فیلم میسازد و همیشه این احساس را دارم که زندگی شخصی اش را ریخته بیرون که ما فیلمش را بیینیم.

 

بقیه اش را کامل که شد اینجا میذارم. عجالتا این وبلاگ دوماهی خالی نماند. تا سه شنبه چهارشنبه که کاملش کنم.


Powered by BlogSky.com


where is that?