تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

یکشنبه 12 شهریور‌ماه سال 1385
سه خط در مورد یهودکشی

کوفی عنان هم که ایران بوده باز بحث هولوکاست گرم شده. سالها پیش ادوارد سعید به همه فلسطینیها توصیه کرد که عوض موضع گرفتن در مقابل هولوکاست، اتفاقن آن را قبول کنند، از ان ابراز ناراحتی کنند و به این وسیله ان را ازموقعیت مقدس(و در نتیجه مرموز) خودش پایین بکشند. ولی این دلقک بازی یک ساله ما در مورد هولوکاست فقط به کار پررنگ کردن هاله‌ی تقدس هولوکاست آمده است. امری که قبل از هر چیر قدرت «جادویی« این واقعه را افزایش داده است.

 


Powered by BlogSky.com


where is that?