تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

پنج‌شنبه 18 خرداد‌ماه سال 1385

۱-درد از همین نقطه پیدا می شود: گنگی زبان و گستردگی جان.

 

 

۲-دریغا روزهایی که بی دلبستگی بگذرند، دریغا بیگانگی.

 

 

از کلیدر


Powered by BlogSky.com


where is that?