تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

یکشنبه 20 فروردین‌ماه سال 1385

نه از این می‌شود طولانی‌ترش کرد و نه باید از آن خجالت کشید. تازه باید حواسم هم باشد که طوری بنویسم که مجبور نشوم معذرت خواهی کنم:

رای ندادن در تیر ۸۴ کار درستی نبود. کاش می‌شد جبران کرد!


Powered by BlogSky.com


where is that?