تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

دوشنبه 29 اسفند‌ماه سال 1384
چند روز پیش تلویزیون یک برنامه در مورد تولید برق از معادن آب گرم زیرزمینی در اردبیل پخش کرد و آخرش یکجوری اونو بست به یک عده که می‌گفتند انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. به نظرتان چرا برای عید از این خل‌بازی‌ها درنیاوردند؟ یا مهم‌تر چرا ۲۹ اسفند که اصولاْ باید روز سروصدا برای تشعشعات هسته‌ای باشد، خبری نبود؟ ساعت‌ها را عقب و جلو می‌کردند؟ 

Powered by BlogSky.com


where is that?