تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

پنج‌شنبه 7 مهر‌ماه سال 1384
کوتاه و از سر رفع تکلیف

این عبارت به نظر شما میتواند نشانگر چیزی جز میان مایگی باشد؟

زبان نوشته سیما بسیار پیچیده است. این زبان هرچند نوشته‌ها را به نظر حرفه‌ای می‌نماید ولی در واقع با مغلق
کردن زبان نقدپذیری محتوا را تضعیف می‌کند. این خلاف منطق علمی است

نوشته‌ی پیچیده و دیرهضم را هم بخوانید:

http://farangeopolis.blogspot.com/2005/09/blog-post_26.html

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ.ن: همین آدم در وبلاگ نیاک ادعا کرده که چپ‌ها مردم را به سمت تنبلی ذهن سوق می‌دهند.

Powered by BlogSky.com


where is that?