تقارن بلوری

Sodom & Gomorrah I see you’re back in town And though you build a wall around you The multitude still will find you
آرشیو
موضوع بندی

یکشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1384
تقارن بلوری چیه؟

تقارن کریستالی از مباحث پایه‌ای کری.ستالوگرافی و کلاْ فی.زیک حالت جامد است که معمولاْ وقتی دانشجوهای متالورژی درس بل.ورشناسی را برمی‌دارند جزو فصل‌های میانی (بعد از مفهوم اساسی شبکه و هرچه به آن مربوط می‌شود ) یا حداقل فصل دوم به آن می‌رسند.
ترم دوم دانشگاه که این درس را برداشتیم، مجبور شدیم کتاب ترجمه‌ی استادمان را بخوانیم که فصل اول با تقارن‌ها شروع می‌شد. اولین مبحث درسی تازه‌ای که در دانشگاه خواندیم مدل‌های هندسی گیج‌کننده‌ای بود که بعداْ فهمیدیم بعضی از آن‌ها را اصولاْ شهودی نمی‌شود درک کرد.
 نه آن موقع و نه الان که دارم برای کنکور فوق می‌خوانم آن را درک نکرده‌ام و هیچ وقت حتی نام‌گذاری آن را یاد نگرفتم و خودش و قواعدش همیشه برایم گنگ ماند.

Powered by BlogSky.com


where is that?